Kácení rizikových stromů


Zpravidla se jedná o stromy, které jsou v zastavěné oblasti, jsou v havarijním stavu, ohrožují své okolí a jejich kácení vyžaduje speciálních technik. Každý strom je jiný a před započetím kácení je nutné zvolit nejvhodnější a nejbezpečnější způsob kácení s ohledem na aktuální stav stromu, přilehlé okolí a spoustu dalších faktorů.

Práce převážně provádíme za užití lezecké techniky, kdy se na strom leze za užití stromolezeckých stupaček. Při výstupu odřezáváme všechny větve až do jeho horní části. Dále se odstraní špic stromu a části kmene se postupně kácí od shora směrem dolů. Tímto způsobem jsme schopni kácet stromy, které jsou v zastavěné oblasti a využít minimum prostoru potřebného ke kácení. Pokud není možné větve a části kmene "házet" pod strom (je tam střecha, plot atd...), všechny části stromu vážeme na lano a následně je kontrolovaně spouštíme na požadované místo. 

Dále v případě potřeby je možná instalace lana do koruny stromu, kdy následná práce probíhá z lana. Tímto způsobem se kácí převážně listnaté stromy, které jsou hodně větvené a mají velký objem koruny. Tento způsob nám umožní pohyb v celém rozsahu koruny a odřezávání větví po malých částech. 


Další způsob kácení je za užití výškové plošiny. K tomuto přistupujeme tehdy, je-li strom v takovém stavu, který neumožňuje bezpečné lezení (je napaden dřevokaznou houbou, je vyhnilý, poškozený od blesku atd..). Dále je tento způsob vhodný užít, pokud jsou práce rozsáhlejší a užití výškové plošiny je efektivnější než lezení. Plošiny jsou různé, kdy je zapotřebí vždy zvolit nejvhodnější typ plošiny na daný typ prací (15m, 22, m, 30 m atd..) Dále se řeší šířka plošiny samotné s ohledem na přístupovou cestu.  Jsou situace, kdy se ke stromu plošina nemůže dostat a strom je v havarijním stavu. V tomto případě se vždy snažíme najít nějaké vhodné řešení a postup.

Další způsob kácení je směrové kácení za užití lanového zvedáku (hupcuk) případně traktorového navijáku. Pokud to situace dovolí a je možné strom kácet odspodu, je toto zpravidla nejvhodnější způsob kácení. Toto provádíme tak, že se do horní části stromu nainstaluje zátěžové lano, za které následně strom přetahujeme na požadovaný směr. Vzhledem k tomu, že při tomto vzniká na strom velká páka a působí obrovská síla, je možné kácet i značně nakloněné stromy. 

CENÍK

Každý strom je jiný a vyžaduje specifický způsob kácení, není tedy možné určit fixní cenu za kácení. Nějaký strom je zdravý a technicky nenáročný. Další může být stejně vysoký, ale v havarijním stavu, kdy práce jsou extrémně nebezpečné a technicky náročné. Tomuto se musí přizpůsobit finální cena za práci. Vzhledem k tomuto nabízíme odbornou prohlídku, navrhneme řešení s technologickým postupem a poskytneme cenovou nabídku. Tuto službu provádíme zdarmaVýškové práce ERET, Hodoviz 22, Hvozd, 331 01, +420 602 394 840, +420 608 463 528
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!